Innovatie

De Yulius Academie speelt in op ontwikkelingen binnen zorg en onderwijs. Ontwikkeling en innovatie zorgen dat kennis en ervaring leiden tot verbetering en vernieuwing van werkprocessen, organisatiestructuren en behandelingen binnen zorg en onderwijs. Dit doet de Yulius Academie aan de hand van projecten in samenwerking met Yulius- medewerkers. Wilt u meer weten over de innovatieprojecten? Neem dan contact op met Bureau Innovatie via telefoonnummer 088 40 56 957 of via e-mailadres bureau.innovatie@yulius.nl.