Accept!

Accept! - Yulius Academie

 

Het ’Accept!’ -project vergelijkt de groepstrainingen PEERS en ROAD, voor jongeren met autisme van 12 tot 18 jaar oud. Beide trainingen richten zich op thema’s die spelen in de puberteit en die voor jongeren met autisme lastig kunnen zijn. Het doel van het ’Accept!’-project is om jongeren te leren zichzelf te accepteren en geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten.  

 

Autisme en de puberteit

In de puberteit vinden op zowel lichamelijk, emotioneel als op sociaal gebied veel veranderingen plaats. Vrienden worden belangrijker en sommige jongeren worden verliefd of krijgen verkering. Jongeren bouwen tijdens deze periode een eigen identiteit op en komen steeds vaker in situaties waarin ze zelfstandig oplossingen moeten vinden. Hiernaast wordt ook aandacht en energie gevraagd voor school. Door al deze veranderingen kan de puberteit voor jongeren met autisme extra lastig zijn. Zij merken steeds duidelijker dat ze ‘anders’ zijn en dat wat voor leeftijdsgenoten vanzelf lijkt te gaan, voor hen niet zo vanzelfsprekend is. Ook veel ouders hebben tijdens de puberteit behoefte aan extra hulp bij het ondersteunen van hun kind. Daarom zijn er diverse trainingen en programma’s ontwikkeld om jongeren en hun ouders tijdens de puberteit te ondersteunen. Het voordeel van een groepstraining is dat jongeren merken dat ze niet de enige zijn die deze periode soms lastig vinden en dat ze van elkaar kunnen leren. Voor jongeren met autisme tussen de 12 en 18 jaar bestaan er in Nederland nog geen geprotocolleerde sociale vaardigheidstrainingen waarvan is aangetoond dat deze ook echt werken. 

 

Het onderzoek 

In het Accept! project onderzoeken we twee groepstrainingen voor jongeren met autisme, namelijk de PEERS-training en de ROAD-training. De PEERS-training is een Amerikaanse sociale vaardigheidstraining die zich richt op het maken van vrienden en onderhouden van vriendschappen. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn: gesprekvaardigheden, mengen in een gesprek, humorfeedback, kiezen van geschikte vrienden, omgaan met afwijzing, treiteren en fysiek pesten en omgaan met roddels, ruzie en onenigheid.

 

Om te onderzoeken of de PEERS-training in Nederland ook effectief is, vergelijken we deze training met de ROAD-training. De ROAD-training is een groepstraining die zich richt op kennis en inzicht in puberteitsthema’s. In de ROAD-training worden allerlei thema’s besproken waar jongeren in de pubertijd moeite mee kunnen hebben, zoals verliefdheid, lichamelijke veranderingen, grenzen en seksualiteit, plannen en organiseren, zelfbeeld, emotieregulatie en leefstijl.

 

Meedoen met het onderzoek 

Beide trainingen bestaan uit 14 wekelijkse bijeenkomsten van 90 minuten en worden in groepen van ongeveer 6-10 jongeren gegeven. In beide trainingen worden ouders ook betrokken zodat ze hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Jongeren en ouders die deelnemen aan het onderzoek, weten niet van tevoren welke training zij krijgen. De helft van de proefpersonen krijgt de PEERS-training en de andere helft de ROAD-training. Loting bepaalt welke training zij gaan volgen.

 

Om de effectiviteit van de trainingen te onderzoeken, verzamelen we op verschillende momenten en op verschillende manieren informatie. Voorafgaand, halverwege, direct na afloop en 14 weken na afloop van de training zijn er meetmomenten om te kijken hoe het met de jongeren gaat. Jongeren worden naast het invullen van vragenlijsten, ook gevraagd om een gesprekje te voeren met een onbekende leeftijdsgenoot en om vragen te beantwoorden over korte filmpjes over sociale situaties. Ouders en leerkrachten worden ook gevraagd om vragenlijsten in te vullen.

 

 

Praktische informatie

De belangrijkste inclusiecriteria voor deelname aan het onderzoek zijn:

·         De jongere is tussen de 12 en 18 jaar oud

·         IQ > 70

·         Diagnose autismespectrumstoornis

·         De jongere en zijn/haar ouder zijn gemotiveerd om wekelijks deel te nemen aan een training

 

De trainingen vinden plaats op locaties van Yulius. Een jongere die geen behandeling bij Yulius heeft, kan worden aangemeld door middel van een verwijzing van de huisarts, specialist of het (sociaal) wijk- of jeugdteam van de gemeente. Vermeld bij de verwijzing duidelijk dat het gaat om een aanmelding bij ‘Yulius, poli Autisme, Accept! onderzoek’. De zorg die Yulius verleent voor kinderen tot 18 jaar wordt bekostigd door de gemeente en wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeente.

 

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via accept@yulius.nl of telefonisch via 088-4051914.