De werkrelatie met multi-stressgezinnen

 

Multi-stressgezinnen hebben problemen op meerdere gebieden, zoals psychiatrie, opvoeding, financiën en relaties. Deze gezinnen hebben vaak al meerdere vormen van hulpverlening gehad die onvoldoende werkten. Op de afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius in Barendrecht en bij GGZ Drenthe in Beilen ontvangen deze gezinnen intensieve hulpverlening.

 

Uit eerder onderzoek blijkt dat een goede werkrelatie in een één-op-één-relatie tussen cliënt en behandelaar, positieve effecten heeft op de uitkomst van de behandeling. De vraag is of dit ook zo is bij de behandeling van multi-stressgezinnen, waarbij behandelaren te maken hebben met meerdere personen en ’stemmen’ vanuit het gezin. En zo ja, wat de werkzame elementen van deze werkrelatie zijn.

 

De elementen die onderzocht worden zijn gezinskenmerken, gezinsfunctioneren, gehechtheidsrepresentaties van behandelaren en ouders en de kwaliteit van de werkrelatie:

  • De gezinskenmerken die in beeld worden gebracht, zijn psychopathologie van ouders en kinderen, opvoedingsbelasting, gezinsfunctioneren en demografische gegevens.
  • De gehechtheidsrepresentatie beschrijft iemands beeld van zichzelf en anderen en is gebaseerd op eerdere ervaringen met gehechtheidsfiguren. Verondersteld wordt dat de gehechtheidsrepresentatie van de behandelaar en ouders van invloed is op de kwaliteit van de werkrelatie en daarmee op de behandeluitkomsten.
  • De werkrelatie wordt gemeten met video-observaties op verschillende momenten in de behandeling en met vragenlijsten ingevuld door de ouders en kinderen. 

 

Het onderzoek is gestart in april 2015 en afgerond in december 2016. Aan het onderzoek hebben 114 gezinnen deelgenomen. Zij hebben op vier momenten vragenlijsten ingevuld over gehechtheid, psychopathologie en gezinsfunctioneren. Daarnaast zijn er op vier momenten opnamen gemaakt van behandelgesprekken tussen behandelaren en gezinnen. Behandelaren zijn geïnterviewd en hebben ook vragenlijsten ingevuld.

 

Op dit moment worden de data geanalyseerd. De eerste resultaten zijn veelbelovend. In de loop van 2019 zullen deze gepubliceerd worden in verschillende wetenschappelijke artikelen. Naast wetenschappelijke artikelen kunnen de resultaten van het onderzoek leiden tot een betere behandeling van multi-stressgezinnen die in de toekomst op de afdeling Gezinspsychiatrie in behandeling komen en worden ingezet om gezinsbehandelaren op te leiden. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

 

 

Voor meer informatie over het onderzoek of behandeling op de afdeling Gezinspsychiatrie kunt u contact opnemen met Mathilde Overbeek: m.overbeek@yulius.nl