EEG-studie naar emotieregulatie en autisme

 

De Yulius Academie & Yulius Autisme zijn samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam een nieuw onderzoek gestart naar afwijkingen in de emotieverwerking in het brein van jongvolwassenen (18-30 jaar) met een autismespectrumstoornis (ASS). De kennis die dit oplevert kan bijdragen aan verbetering van de zorg voor jonge mensen met autisme.

 

Emotieregulatie bij autisme

Emoties van anderen goed kunnen waarnemen, deze op een juiste manier interpreteren en hierop reageren is voor mensen met autisme vaak moeilijk. Ook passende emoties produceren, deze bij zichzelf waarnemen en hier adequaat op reageren kan een probleem zijn. Dit heeft consequenties voor het (sociaal) functioneren van mensen met autisme.

 

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een ASS gebruik maken van onhandige manieren om met hun emoties om te gaan, zoals onderdrukken van de emotie. Ze maken minder gebruik van een gunstigere reactie, het zogenaamd ‘’herwaarderen’’ van de situatie, waarbij ze de gebeurtenis die de emotie uitlokt een andere betekenis geven. 

 

Omdat een afwijkende emotieregulatie zo vaak voorkomt bij mensen met ASS, is het belangrijk om meer zicht te krijgen op de manier waarop hun hersenen emoties verwerken. Neurofysiologisch onderzoek middels elektro-encefalografie (EEG) is een non-invasieve techniek om de hersenenactiviteit te analyseren en wordt voor het bestuderen van emotieverwerkingsprocessen ingezet.

 

Het onderzoek

Terwijl de deelnemer met een psychologische taak bezig is, maken de onderzoekers een EEG. Het EEG bestaat uit 40 elektroden, vast geklikt in een soort badmuts, die contact maken met de hoofdhuid op de schedel door middel van een gel. Deze elektroden meten de hersenactiviteit, huidgeleiding en oogbewegingen. De procedure is niet pijnlijk.

 

De emotieregulatietaak bestaat uit drie blokken met plaatjes. Blok 1 bevat 120 neutrale, positieve en negatieve plaatjes door elkaar, waar de deelnemer alleen naar hoeft te kijken. Blok 2 en 3 bestaan uit de negatieve of positieve plaatjes (40 per blok). Hierbij moet de deelnemer zijn emoties gaan reguleren. Bij positieve plaatjes wordt hen gevraagd de emotie intenser te maken. Bij negatieve plaatjes krijgen ze de opdracht de emotionele betekenis te herwaarderen (reappraisal), met name deze gunstiger te ervaren of proberen hier minder negatief op te reageren. Omdat dit redelijk lastig is, zijn de instructies tijdens het onderzoek veel uitgebreider en worden deze stap voor stap doorgenomen met de deelnemer.

 

Deelnemers gezocht

De Yulius Academie zoekt 30 jongvolwassenen (18 – 30 jaar), normaal begaafd, met een ASS. Deelname duurt gemiddeld 2 uur. Dit is inclusief het invullen van drie online vragenlijsten, de instructies, het aansluiten van het EEG, de taak en het afkoppelen. Er is een reiskostenvergoeding. De studie wordt uitgevoerd op de locatie ‘Carnisselande’ van Yulius, Burgemeester de Raadtsingel 93c, 3311 JG  DORDRECHT.

 

Bekijk hier de folder en de poster van het onderzoek.

 

De volledige titel van de studie is: Emotion Regulation Impairments in Autism Spectrum Disorder as Indicated by the Late Positive Potential. In het kort: Electrophysiological Indicators of Autism.