Gezinssensitief werken binnen FACT Jeugd & Gezin

 

FACT Jeugd teams bieden behandeling en begeleiding op allerlei levensgebieden (thuis, school, werk en vrije tijd) aan jongeren met ernstige psychiatrische problemen. Kinderen en jongeren zijn nog afhankelijk van hun ouders. Het gezin, school en vrienden zijn van grote invloed op het welbevinden en functioneren van kinderen en jongeren. Daarom is het voor het bereiken van duurzame behandeleffecten van essentieel belang om het gezin mede te betrekken bij de behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen.

 

In de praktijk is het echter niet zo eenvoudig om ouders van jongeren met psychiatrische problemen bij de hupverlening te betrekken. Deze ouders hebben vaak zelf ook psychische problemen, verslavingsproblematiek of forensische problematiek. Deze constellatie van problemen van kinderen en hun ouders zorgt, naast psychische problemen, ook voor problemen in bredere zin, waaronder problemen in de opvoeding, werkloosheid, schulden en relatieproblemen. In de hulpverlening aan deze kinderen uit zogenaamde multiprobleemgezinnen is het dan ook nodig om, naast intensieve behandeling voor de kinderen, een systeemgerichte aanpak toe te passen.

In dit project is op basis van kwalitatieve interviews met hulpverleners binnen FACT, professionals met betrekking tot opvoedondersteuning en Gezinspsychiatrie een training ontwikkeld om FACT teams te trainen in een meer systeemgerichte behandelmethodiek. De training bestaat uit twee bijeenkomsten waarin per team vraaggericht wordt gewerkt aan de behoeften van het team. Op dit moment zijn bijna alle teams getraind. De training is positief ontvangen.

 

Meer informatie over het project kunt u lezen in de tussentijdse halfjaarlijkse evaluaties:

Download tussentijdse evaluatie 2e helft 2017
Download tussentijdse evaluatie 1e helft 2018
Download tussentijdse evaluatie 2e helft 2018

Voor meer informatie over de doorontwikkeling of training kunt u contact opnemen met Mathilde Overbeek: m.overbeek@yulius.nl