iBerry studie

 

Yulius GGZ neemt deel aan de iBerry studie, die staat voor ‘Interventions for Behavioral and Emotional Risk Reduction in Youth’. De studie vindt plaats binnen het ESPRi-consortium (Epidemiological and Social Psychiatric Research institute), waar Yulius deel van uitmaakt. De ESPRI is een samenwerkingsverband in de regio Zuid-West Nederland van de GGZ-instellingen, de GGD Rotterdam-Rijnmond, en het Erasmus MC.

 

Het onderzoek

Het overgrote deel van de psychiatrische stoornissen komt voor het eerst tot uiting in de adolescentie. Vroegtijdige herkenning van kinderen met een verhoogd risico en meer kennis over de factoren die het beloop bepalen, is nodig om effectieve interventies te ontwikkelen. Het doel van de studie is om te onderzoeken welke genetische en psychosociale factoren eraan bijdragen dat subklinische psychiatrische symptomen ontwikkelen tot daadwerkelijke psychiatrische stoornissen. Daarom wordt van een grote groep jongeren en hun ouders de gezondheid en ontwikkeling onderzocht.

 

De vragen die het onderzoeksteam hoopt te beantwoorden zijn:

- Wat zorgt ervoor dat jongeren opgroeien tot gezonde jonge mensen?

- Waarom ontwikkelt de ene jongere zich optimaal en de andere jongere niet?

- Hoe kunnen we jongeren en ouders helpen wanneer de ontwikkeling niet optimaal verloopt?

 

Deelnemers

Het streven is om bij 1000 ‘hoogrisico’- en 350 ‘laagrisico’-jongeren en hun ouders de ontwikkeling en gezondheid te volgen. Aan de hand van de score op een vragenlijst die het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond in alle brugklassen afneemt (de Strenghts and Difficulties Questionnaire Youth), worden jongeren en hun ouders uitgenodigd voor deelname aan de studie.

 

Van zowel de jongeren als hun ouders worden biologische, sociale en psychologische gegevens verzameld. Bij biologische gegevens gaat het om lengte, gewicht, bloedafname en er wordt een plukje haar afgeknipt. Jongeren vullen vragenlijsten in over bijv. hun psychische gesteldheid, hoe ze met conflicten omgaan, gepest worden etc., ze worden geïnterviewd en hun leervermogen wordt getest. Na twee jaar worden ze opnieuw benaderd voor een uitgebreid meetmoment.

 

Zelfbeschadigend gedrag

Binnen de iBerry richt Yulius zich specifiek op de ontwikkeling van suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag. Hiervoor worden de bio-psycho-sociale gegevens vergeleken met de zelfrapportage op de VOZZ-screen (10 Vragen over Zelfdoding en Zelfbeschadiging) en de ISAS (Inventory of Statements About Self-harm). De laatste vragenlijst wordt binnen deze studie gevalideerd zodat hij ook beschikbaar wordt voor Nederlandse hulpverleners en onderzoekers.

Meer informatie over de iBerry-studie: http://www.iberrystudy.nl/

 

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met de onderzoekers via iberrystudy@erasmusmc.nl, of tel: 010-7035978.