Meer risico op tics bij complicaties rond zwangerschap

Tic-Genetics - Yulius Academie

 

Kinderen met een chronische ticstoornis, waaronder Gilles de la Tourette, blijken vaker te vroeg geboren of een moeder te hebben met flinke last van ochtendmisselijkheid. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de internationale studie Tic Genetics. Bij complicaties rondom zwangerschap en bevalling hebben deze kinderen ook meer kans op het ontstaan van een obsessief-compulsieve stoornis (OCD) en ADHD.  

 

De resultaten komen voort uit de internationale studie Tic Genetics, die onderzoekt welke genen en omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van ticstoornissen, waaronder Gilles de la Tourette. Mensen met zo’n stoornis hebben bewegingstics of geluidstics. Voorbeelden van bewegingstics zijn oogknipperen, schouderophalen en wegdraaien met de ogen. Voorbeelden van geluidstics zijn snuiven, klakken met de tong, vloeken en grommen. De stoornis komt vaker voor dan veel mensen denken; ongeveer 1% van de bevolking, vooral kinderen, heeft er last van.

 

Grote beperkingen dagelijks leven

Athanasios Maras, directeur van de Yulius Academie en een van de hoofdonderzoekers binnen het project, vertelt: ,,Omdat tics zo vaak samengaan met andere klachten, zoals aandachtstekort en dwang, leidt de stoornis vaak tot leerproblemen, moeite met sociale contacten en andere gedragsproblemen. De beperkingen in het dagelijks leven zijn dus groot.’’

 

Aan dit belangrijke, nog lopende onderzoek doen 1113 mensen mee, van alle leeftijden, afkomstig uit 24 GGZ-instellingen in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Binnen Yulius werkt het hele team van de Poli Ticstoornissen en zijn cliënten mee. Ruim de helft van de deelnemers lijdt aan een chronische ticstoornis, de andere helft bestaat uit familieleden en fungeert als controlegroep. De deelnemers beantwoordden vragen over hun gezondheid, hun psychisch functioneren, omgevingsfactoren (bv. roken, alcoholgebruik, financiën en huisvesting) en complicaties rondom zwangerschap en bevalling.  

 

Misselijkheid en vroeggeboorte

Bij mensen met een ticstoornis bleek hun moeder vaker een zwangerschapscomplicatie te hebben gehad, namelijk een vroeggeboorte of ernstige ochtendmisselijkheid. Athanasios: ,,We vermoeden dat tics en complicaties rondom de zwangerschap in verband staan met de immuunregulatie (het afweersysteem) van de moeder en daarmee invloed hebben op de vroege hersenontwikkeling van het kind. Maar hoe deze factoren elkaar precies beïnvloeden, weten we nog niet’’.

 

Ongeveer de helft van de mensen met een ticstoornis heeft ADHD of een obsessief-compulsieve stoornis (OCD). De onderzoekers wilden ook weten welke complicaties rondom de bevalling van invloed waren op het ontstaan en de ernst van deze stoornissen. Voor OCD bleken een langdurige bevalling, een tangbevalling, het uitzuigen van de luchtwegen en een lang ziekenhuisbezoek risicofactoren te zijn. Laat ademen van de baby vergrootte de ernst van de OCD-stoornis. Voor het ontstaan en de ernst van ADHD gold dat geelzucht en een zwakke huil na de geboorte deze kans vergrootte.

 

Optimale zorg rond zwangerschap

Over het geheel genomen laat de studie zien dat complicaties in de zwangerschap verband houden met het ontstaan van ticstoornissen en dat complicaties tijdens en na de bevalling gerelateerd zijn aan het ontstaan van OCD en ADHD. ,,Genetische factoren kan men in deze risicogroep niet beïnvloeden,’’ aldus Athanasios, ,,maar omgevingsfactoren wel. Voor mensen waarbij ticstoornissen in de familie voorkomen, is het dus extra belangrijk om optimale zorg te leveren tijdens en na de zwangerschap.’’

 

Lees hier de volledige publicatie.

Op korte termijn zal het onderzoeksteam berichten over nieuwe interessante bevindingen. Lees hier meer over Tic Genetics.