PowerCoaching

Video: 

 

Klik hier voor de PowerCoaching website!

 

PowerCoaching is een innovatief, motiverend en praktijkgericht coachingsprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ADHD. Het programma richt zich op een brede range aan ADHD gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie en in de vrije tijd.

 

PowerCoaching helpt jongeren inzichtelijk te maken op welke gebieden zij vastlopen of problemen ervaren. In individuele behandelsessies krijgen ze psycho-educatie en leren nieuwe gedragsstrategieën aan om met deze problemen om te gaan. De training richt zich ook op het voorkomen van toekomstige problemen, middels een stapsgewijs opgebouwd programma.

 

De inhoud en vorm van PowerCoaching is ontwikkeld in samenspraak met een team van psychiaters, (gz-)psychologen, sociaal pedagogisch hulpverleners, verpleegkundig specialisten ggz, wetenschappelijk onderzoekers en cliënten. Door deze samenwerking is praktijkervaring en wetenschappelijke kennis gecombineerd  bij de ontwikkeling van het coachingsprogramma. Verschillende professionals kunnen PowerCoaching geven. Hiermee heeft de coach een innovatief coachingsprogramma in handen, ter bevordering van het zelfmanagement van jongeren met ADHD.

 

De werkboeken en de introductiefilmpjes kunt u vinden via deze link. Wanneer u voor de eerste keer inlogt, dient u zich eerst te registreren onder het kopje inschrijven. De inschrijving kunt u alleen voltooien bij het invoeren van het boeknummer. Deze kunt u vinden op de achterkant van het boek, onder de barcode.