Virtual Reality behandeling bij autisme

DISCOVR: Virtual Reality behandeling bij autisme - Yulius Academie

 

Stel, je kunt (jong)volwassenen met autisme in verschillende interactieve situaties laten oefenen met sociale interactie. Zoals in een drukke winkel, een café of een sollicitatiegesprek. Maar, je hoeft er de deur niet voor uit én het kan onderdeel zijn van de reguliere behandeling. Binnen Yulius autisme is dit binnenkort mogelijk.

 

Een ‘Dynamische Interactieve Sociale Cognitie Virtual Reality training’ bij (jong)volwassenen met een Autisme spectrum stoornis, ofwel DISCoVR. Zo heet de nieuwe Virtual Reality (VR) behandeling en het bijbehorende onderzoek die de komende 2 jaar ingezet zal worden bij volwassenen met autisme binnen Yulius. Primair zal dit gebeuren op locatie ‘De Steiger’. Een wereldwijd unieke interventie.

 

De behandeling richt zich op het verbeteren van sociale cognitie. Onder sociale cognitie verstaan we het vermogen om de emoties, intenties en het gedrag van andere mensen te interpreteren, te begrijpen en hiermee effectief sociale interactie aangaan. Mensen met autisme hebben hier vaak moeite mee.

 

Behandelingen als sociale vaardigheidstrainingen worden al met succes ingezet om deze problemen in de sociale cognitie te verminderen. Met VR kunnen we een extra tool bieden om de behandelingen mogelijk nog effectiever te maken.
In de “VR-wereld” kun je namelijk veel waarheidsgetrouwer situaties uit het leven van de cliënt naspelen, waardoor de behandeling mogelijk sneller effect heeft en beter generaliseerd. De behandeling gaat in op emotieherkenning, Theory of Mind, sociale perceptie en sociale interactie. Dit alles gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie.
De afgelopen 2 jaar is bij het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) het DISCoVR behandelprotocol al met succes ingezet om de sociale cognitie van mensen met een psychotische stoornis te verbeteren.

 

Gebruikersonderzoek
November 2017 – maart 2018

In deze 5 maanden gaan we een aantal ervaringsdeskundigen en clinici met het behandelprotocol kennis laten maken. De feedback kunnen we vervolgens verwerken, voordat we in april 2018 ook echt van start gaan met het aanbieden van de VR behandeling aan volwassenen met autisme.

Binnen Yulius zijn 4 collega’s getraind in het geven van deze behandeling. Zij zullen ook in de pilot studie de behandelingen uitvoeren.

 

De Pilot studie
April 2018 – September 2019

In deze periode zullen we starten met de Pilot studie naar de haalbaarheid, meerwaarde en bruikbaarheid van het DISCoVR behandelprotocol. Het onderzoek vanuit de Yulius Academie en Yulius Autisme wordt gedaan in samenwerking met het Erasmus MC (afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie), UMCG en Jonx. Het project wordt grotendeels gefinancierd door een Rotterdamse filantropische instelling die zich inzet voor de ontwikkeling en verbetering van de zorg voor mensen met autisme. CLeVR is de VR ontwikkelaar.

VGZ heeft DISCoVR ook aangemerkt als project binnen het ‘Zinnige Zorg’ initiatief, ook wel ‘Terug naar de essentie’.

 

Heb je vragen, suggesties of wil je meer weten over DISCoVR, dan kunt je contact opnemen met B.J. van Pelt, b.vanpelt@yulius.nl. Of lees hier meer over het onderzoek.