Melatoninestudie

 

Zoals bekend uit de literatuur en praktijk komen (chronische) slaapproblemen vaker voor bij kinderen en jongeren met een ASS-diagnose. Geschat wordt dat 40-80% van de jongeren hinder ondervindt van slaapproblemen. Deze slaapproblemen kunnen grote negatieve gevolgen hebben voor de (cognitieve) ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook de ouders/verzorgers hinder ondervinden van de slaapproblemen van het kind.

 

De eerste resultaten van deze studie zijn positief. Lees er meer over in dit artikel.  

 

Veel wetenschappelijk onderzoek benadrukt dus het belang van het tijdig opsporen en behandelen van slaapproblemen bij jongeren met ASS (oa. Sivertsen et al., 2012; Malow et al. 2006,). Er blijkt namelijk samenhang te zijn tussen de slaapkwaliteit en de mate waarin de autisme symptomen worden ervaren. Slechte slaapkwaliteit leidt namelijk ook niet alleen tot vervelende lichamelijke gevolgen (hoofdpijn, hoge bloeddruk etc.), maar heeft ook invloed op het dagelijks functioneren. Sociale omgang, concentratie, leren en stemming worden beïnvloed door slaap.

 

Hoe eerder de behandeling begint voor de slaapproblemen, des te beter er kan worden gewerkt aan symptoomverlichting en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor zowel de kinderen/jongeren als die van hun familie/ouders.

 

Achtergrond van de studie

 

De Yulius Academie is, in samenwerking met internationale partners, een studie gestart naar de werkzaamheid van een nieuwe toedieningsvorm van Melatonine. Deze heeft als officiële titel:

 

Gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie naar de werkzaamheid en veiligheid van melatonine (Circadin®) om slaapstoornissen te verminderen bij kinderen met neurologische ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornis).

 

Doel van de studie

 

Aan deze wereldwijde studie doen kinderen en jongeren mee van 2 tot 18 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis die problemen ervaren bij het slapen. De kinderen moeten in drie van vijf nachten minimaal een half uur wakker liggen. Ook moeten ze minder dan 6 uur continu en aaneengesloten slapen, in drie van de vijf nachten. Deelname aan het onderzoek is niet meer mogelijk.

Via dit onderzoek willen onderzoekers ontdekken of het geneesmiddel Melatonine (Circadin®) het slaappatroon en de slaapkwaliteit van kinderen verbetert. De Circadin® die in dit onderzoek onderzocht wordt, onderscheidt zich van de reguliere melatonine door een verlengde afgifte. Zo wordt geprobeerd zowel het inslapen als het doorslapen van de deelnemers te verbeteren.

 

Methoden

 

De kinderen en jogeren die needoen aan de studie, bezoeken de polikliniek 10 keer in een periode van 2 jaar. Bij het bezoek aan de polikliniek verrichten de onderzoekers een lichamelijk- en neurologisch onderzoek. De gehele studie is non-invasief, bloedafname is dus niet nodig in dit onderzoek. De effectiviteit van het middel wordt onderzocht aan de hand van diverse vragenlijsten en slaapdagboekjes, die zowel thuis (online) als tijdens de onderzoeksbezoeken worden ingevuld.

 

Meer informatie?

 

Deelnemen aan het onderzoek is niet meer mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

 

B.J. van Pelt, Onderzoeker, Yulius Academie, 088 – 405 6979, b.vanpelt@yulius.nl

MariAnne Overdijk, Bureau Research, Yulius Academie, 088 – 405 6956, bureau.research@yulius.nl

 

Personen betrokken bij deze studie:

Dr. A. Maras, Yulius Academie, Hoofdonderzoeker

Dr. D. Bastiaansen, Yulius, Onderzoeker

B.J. van Pelt, Yulius Academie, Onderzoeker/ Studie Coördinator

Dr. A. van der Sijde, Yulius, Onderzoeker

M. Overdijk, Yulius Academie, Bureau Research, Ondersteuning