A-Opleiding

 

Yulius is een expertise organisatie in de regio Zuidwest-Nederland (met Dordrecht als centrum) dat zich richt op het bieden van geestelijke gezondheidszorg in iedere levensfase van patiënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen. Yulius is een continu lerende organisatie en investeert veel in opleidingen en onderzoek.

 

De opleiding psychiatrie heeft een centrale plek in de organisatie waarbij veel stafleden betrokken zijn. De A-opleiding biedt een breed scala van opleidingsplaatsen aan in verschillende behandelcontexten (klinisch, poliklinisch, FACT-teams) en met patiënten met alle mogelijke ggz problematiek. De opleiding kenmerkt zich door aandacht te bieden aan elke levensfase van de patiënt (levensloopzorg) en door persoonlijke aandacht voor de AIOS. De opleidingsplekken zijn dynamisch met een prettige werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

 

De A-opleiding psychiatrie
De opleiding duurt vierenhalf jaar. Het traject bestaat uit een algemeen deel van tweeënhalf jaar en vervolgens twee jaar in een van de aandachtsgebieden. Tot de verplichte onderdelen behoren: de klinische, poliklinische en spoedeisende psychiatrie en de consultatieve psychiatrie in een algemeen ziekenhuis. Yulius heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Albert Schweitzer ziekenhuis voor de consultatieve psychiatrie. Behalve het algemeen deel, biedt Yulius ook de opleiding aan in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenpsychiatrie. Voor het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie is een stage van zes tot twaalf maanden mogelijk. 

Het opleidingstraject wordt in goed overleg met de AIOS vastgesteld. Na het algemeen deel kan de AIOS ervoor kiezen binnen Yulius of (deels) daarbuiten de twee jaar in een van de drie aandachtsgebieden te volgen.

 

Onderwijs
Yulius werkt samen met de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC, GGZ Westelijk Noord-Brabant, GGZ Delfland, Parnassia/Bavo en Antes in het Consortium Psychiatricum Nederland Zuid-West. Naast het gezamenlijke consortiumonderwijs (psychiatrie- en psychotherapieonderwijs), wordt een eigen onderwijsprogramma aangeboden met aandacht voor alle aspecten van het vakgebied.

 

Meer informatie
De AIOS die bij Yulius de opleiding gaan volgen, worden aangesteld conform de CAO voor assistenten in opleiding (AIOS). Aanvullend heeft Yulius een scholingsbudget voor AIOS voor (internationaal) congresbezoek en daarnaast worden de verplichte vijftig sessies leertherapie ook volledig vergoed door Yulius. Jaarlijks heeft Yulius drie opleidingsplaatsen beschikbaar. In principe vindt de sollicitatieronde jaarlijks in oktober/november plaats voor de opleidingsplaatsen per april van het betreffende jaar. Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met het opleidingssecretariaat via telefoonnummer 088 40 54 551 of via e-mailadres A.Bouman@yulius.nl.

 

Solliciteren
U kunt uw brief richten aan:

Yulius
t.a.v. dhr. dr. G. Faber
Postbus 753 3300 AT Dordrecht
T 088 40 50 600
E G.Faber@yulius.nl

 
Meer informatie over de verschillende aandachtsgebieden:
 
‘Al vanaf de eerste dagen, destijds nog als co-assistent, voelde ik mij welkom en veilig binnen het opleidingsklimaat van Yulius. Gelijkheid, transparantie en respect zijn de woorden die eerst in mij opkomen als ik denk aan mijn opleidingstijd. Het was dan ook geen toeval dat ik een aantal jaren geleden voor Yulius gekozen heb. Er wordt op een vriendelijke en toegankelijke manier supervisie gegeven en er is sprake van een klimaat waarbij onderwijs hoog in het vaandel staat. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot het doen van onderzoek.
Ondanks de grote verspreiding van de locaties, vormen de arts-assistenten een hechte groep en staan ze als het nodig is voor elkaar klaar.’
Jeroen Kruit, AIOS

 

‘Yulius heeft een enthousiaste collegiale AIOS-groep en betrokken supervisors en opleiders!’
Petra Brussaard, AIOS