V-Opleiding

 

Werk je al geruime tijd als verpleegkundige binnen de geestelijke gezondheidszorg en wil je je professionele horizon verbreden? Dan is de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ (VS) de volgende stap in je loopbaan.

 

Wat leer je?
Op de eerste plaats leer je functioneren als behandelverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat je je goed verdiept in doelgroepen, kunt diagnosticeren en zelfstandig interveniëren. Je leert je hier aan de rol van innovator/ onderzoeker te koppelen. Aan het eind van je studie ben je als inhoudelijk expert zo thuis in alle aspecten van de GGZ- hulpverlening, dat je als coach kunt fungeren voor andere professionals.

 

Opleidingsprogramma
De opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ is qua structuur en duur gelijkwaardig aan de opleidingen van andere specialistische beroepen in de ggz, zoals psychiater en klinisch psycholoog. Gedurende drie jaar (voltijds 36 uur) ben je als Verpleegkundig Specialist GGZ i.o. werkzaam op (minimaal drie) verschillende werkervaringsplaatsen. Het praktijkdeel wordt gestructureerd door een stelsel van praktijkopdrachten en beoordelingsmomenten. Je ontwerpt zelf een praktijkleerplan waarin je aangeeft wat je persoonlijke uitgangspositie is en hoe je jezelf denkt te ontwikkelen. Je beschrijft jouw eigen opleidingsdoelen en de leerroute die daartussen in ligt. De competenties van de Verpleegkundig Specialist GGZ zijn hierbij maatgevend. Voor het theoretische deel van je studie kom je één dag per week naar het opleidingscentrum van de Verpleegkundig Specialist GGZ in Utrecht.

 

Afstudeertitels
De opleiding geeft recht tot inschrijving in het Wet BIG register Verpleegkundig Specialist GGZ. Daarna ben je bevoegd tot het voeren van de wettelijk beschermde beroepstitel Verpleegkundig Specialist GGZ. Met de opleiding verwerf je tevens de onderwijsgraad Master in Advanced Nursing Practice in de ggz (MANP). Als Verpleegkundig Specialist GGZ heb je een beroepsbevoegdheid behorend bij verpleegkundig specialisten conform artikel 14 Wet BIG.

 

Toelatingseisen

  • Je bent geregistreerd in het verpleegkundige beroepsregister, artikel 3 Wet BIG.
  • Je bent in het bezit van een getuigschrift hbo-verpleegkundige (bachelor degree).
  • Je hebt vier jaar werkervaring als verpleegkundige (minimaal 32 uur p/w), waarvan drie jaar in de ggz.
  • Je functioneert (aantoonbaar) bovengemiddeld.

 

Aanmelding
Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Informeer dan naar jouw mogelijkheden bij mevr. I. de Hoop i.dehoop@yulius.nl of kijk op de website van de Verpleegkundig Specialist GGZ www.ggzvs.nl.

T :06 22889912.